Alle gelöschten Tweets von Politikern

Tillträdande Europaparlamentariker för @miljopartiet. Jobbar med europeisk klimatpolitik i allmänhet och tågpolitik i synnerhet.

Diese Sammlung ist möglicherweise unvollständig. Sollte etwas fehlen oder fehlerhaft sein, schreib' uns bitte: contact form.

Jakop Dalunde (sweden) hat getwittert :

Roger Hallam, grundaren av the Extinction Rebellion, kallar Förintelsen för en ”struntsak”. Det är ett oacceptabelt relativiserande, oavsett om syftet är att uppmärksamma klimatfrågan. Miljörörelsen måste sluta dalta med såna anti-demokratiska klåpare. svd.se/klimatrorelsen…

RT @brooklynjnoubi: Christian priest returns to his village of Bartella in Iraq for 1st time in 2 years after it was liberated by Iraqi…

Jakop Dalunde (sweden) hat getwittert :

Ulf Kristersson är rädd för klimatalarmister. Jag är alarmerande rädd för såna här klimatkatastrofer blir allt vanligare.

Jakop Dalunde (sweden) hat getwittert :

Känner jag någon som vet något om kurs för att bli tolk? Frågar åt en kompis.

Jakop Dalunde (sweden) hat @daiwaka retweetet :

RT @daiwaka: This #appleevent is different than past events. Starts with comments on privacy, now environment. This is truly Tim Cook's App…

Jakop Dalunde (sweden) hat getwittert :

Bekymmersam utveckling av arbetslösheten - särskilt drabbade är de som saknar gymnasieutbildning. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft i många yrken fortsatt hög. Därför borde vi verkligen satsa mer resurser på utbildning - i hela kedjan. dn.se/ekonomi/arbets…

RT @PatrikKronqvist: Politikerna debatterar bekymrat att den fossilfria tågtrafiken kanske inte kommer att kunna betala tillbaka klimatskul…

Jakop Dalunde (sweden) hat @jonworth geantwortet :

@jonworth @DB_Bahn @seatsixtyone The Rail Passenger Rights regulation, as proposed by the EP, would require Thalys to allow you on the train and for them to ask DB for compensation.

Jakop Dalunde (sweden) hat getwittert :

Inget förbud att tycka något har utfärdats. Östling är fortfarande fri att utrycka sina åsikter - han har inte hindrats något sätt. Däremot så vill inte Södertälje Science Park företrädas av någon som uttrycker sig som Östling gör - vilket är helt i sin ordning.

Jakop Dalunde (sweden) hat @sjunnedotcom geantwortet :

@sjunnedotcom @AlexandraHedbo1 Yttrandefrihet handlar om den relationen mellan medborgaren och staten. Att staten inte får tysta en medborgare. Den förhåller sig överhuvudtaget inte till relationen mellan en förtroendevald och en organisation.